Integritetspolicy för personuppgifter

Hall Medias integritetspolicy gäller hantering av information och behandling av personuppgifter inom Hall Media AB; våra olika titlar och deras tjänster på aktuella plattformar som papperstidningar, webbsidor och appar. Tjänsterna tillhandahålls av Hall Media AB, organisationsnummer: 556100-7518.

Varför personuppgifterna är viktiga
Hall Media är ett mediebolag som tar frågor kring personlig integritet på största allvar. Följande policy beskriver riktlinjerna för hanteringen av personuppgifter inom Hall Medias samtliga bolag, något vi är skyldiga att göra enligt dataskyddslagstiftningen GDPR i Sverige och övriga EU. Vi vill beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster och prenumererar på våra produkter.

Vilka personuppgifter sparar vi om dig?
En personuppgift är information som går att knyta till dig, exempelvis namn, adress, e-post, telefonnummer. För utom dessa sparar vi viss elektronisk information, som till exempel ip-adress, vilken enhet du använder (dator, mobil) och information om vilka sidor på våra sajter som du klickar på.

Varifrån får vi dina personuppgifter
Det är i de flesta fall du själv som är den främsta källan till de personuppgifter som vi har tillgång till, exempelvis när du fyller i namn, e-postadress, mobiltelefonnummer och leveransadress när du anmäler intresse för en tjänst eller uppdaterar personuppgifter i samband med ett nyhetsbrev, prenumeration och liknande.

Vi får även information från våra betaltjänster Payex och Klarna i samband med ett köp. Från dem får vi kompletterande personuppgifter, så som personnummer, adress och telefon samt betalningsdata.

Flera av de tjänster som vi har är beroende av dina personuppgifter. Varje gång vissa av dina personuppgifter är nödvändiga för en viss produkt eller tjänst kommer vi tydligt ange att dessa är obligatoriska i ett avtal. Krävs ditt samtycke för en viss tjänst framgår detta också tydligt.

Vi använder cookies på våra webbplatser. Här finns mer information om hur dessa hanteras, samt om våra produkter. Hall Media använder dem för att lära känna dig och anpassa upplevelsen till dina behov när du använder Hall Medias tjänster. 

Hall Media har ansvaret
Det är Hall Media som enligt lagen är personuppgiftsansvarig. Det innebär att om du prenumererar på en produkt från oss, anmäler att du vill ha nyhetsbrev från Hall Media eller nyttjar våra nyhetsappar och webbplatser så är det Hall Media som ansvarar för dina personuppgifter.

Vi tar ansvar för dina personuppgifter
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information - exempelvis personnummer och adress - till utomstående parter. Däremot har vi samarbeten med betrodd tredjepart som hjälper oss att driva våra produkter. Med dessa partners har vi upprättat biträdesavtal där det tydligt anges att informationen är konfidentiell.

Du har rättigheter
Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. I Sveriges fall vänder du dig till Datainspektionen.


Ändamål och laglig grund för behandingen av dina personuppgifter
Dina personuppgifter, som användare, behandlas för följande ändamål med stöd av den lagliga grund som anges nedan.

Personnummer, telefonnummer, namn och adress

Ändamål
Distribution av papperstidning
Fakturering, bokföring, redovisning
Hantera historik om order och betalsätt
Hantera kundtjänstärenden.
Utreda klagomål eller supportärenden (inklusive teknisk support)

Laglig grund
För att fullgöra avtal i vilket du är part

Prenumeranters e-post

Ändamål
Möjlighet till inloggning på digitala tjänster
Distribution av nyhetsbrev

Laglig grund
För att fullgöra avtal i vilket du är part

E-post

Ändamål
Distribution av nyhetsbrev
Kommentarssystem för artiklar

Laglig grund
Samtycke som innebär att du godkänner denna typ av behandling.

Anonymisierat användar-id

Ändamål
För att kunna ge en relevant & personlig användarupplevelse på våra webbplatser genom att visa relevanta nyheter och annonser.

Laglig grund
Intresseavvägning varvid det ligger i vårt intresse att ge en hög användarupplevelse genom att det är enkelt att använda våra tjänster och att ge relevant innehåll till våra besökare.

Anonymisierat användar-id, e-postadress, app-identifierare

Ändamål
För att genomföra profilering.
Genom att analysera ditt beteende på våra webbplatser och appar kan vi komma att skicka dig riktad information via olika digitala kontaktkanaler exempelvis push-notiser och nyhetsbrev.

Laglig grund
Samtycke som innebär att du godkänner denna typ av behandling.


Personaliserat innehåll
Vill du inte ha ett personaliserat innehåll tackar du nej i cookieinformationen på våra digitala produkter. Då får du inte längre redaktionellt innehåll eller annonser som är personligt anpassade. Däremot fortsätter vi räkna anonym statistik gällande ditt besök, eftersom det ligger i vårt intresse att ge dig en hög användarupplevelse. Du fortsätter också få generella annonser som inte är anpassade baserat på ditt beteende, helt enkelt eftersom vi inte längre samlar in sådan information om dig.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ovan angivna ändamål och så länge du är kund eller så länge det måste sparas på grund av lagkrav. Efter avslutad prenumeration behålls uppgifterna i 12 månader för att kunna upprätthålla kvalitet på vår statistik. Därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras. Våra prenumerations- och annonssystem har stöd för att avidentifiera information.

Vem du kontaktar
Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till angiven adress nedan. Du kan också alltid kontakta kundservice via vår hemsida om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter.

Hall Media AB
Kundcenter
551 80 Jönköping